Online-witboek voor ‘Onderwijsstad Hoorn’ en discussieavond op 7 maart in SG Newton

 

Hoe maken we het Hoornse onderwijs beter?!

D66 Hoorn vraagt u uw ideeën hoe we het onderwijs in Hoorn nog beter kunnen maken. Deze ideeën worden op woensdag 7 maart  (Facebook event) gepresenteerd op de Hoornse onderwijsavond én op zaterdag 10 maart in winkelcentrum De Huesmolen overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs (OCW).

D66 Hoorn wil met dit Onderwijswitboek goede onderwijsinitiatieven en ideeën uit Onderwijsstad Hoorn verzamelen. Hiermee wil de partij een tegengeluid laten horen aan alle ‘zwartboeken’ die volgens D66 teveel aandacht leggen op wat er niet goed gaat. Kandidaat raadslid D66 Hoorn, Tim Peschke (afdelingsleider voortgezet onderwijs) bezoekt de komende weken verschillende scholen om ook persoonlijk het gesprek aan te gaan.

Stuur uw ideeën en/of initiatieven in. Wij nodigen u uit, zodat we van Hoorn een verbonden Onderwijsstad kunnen maken. Kleine of grote ideeën, baanbrekende of pragmatische voorstellen?  Alles is welkom!

Gebruikt u het reactieformulier hieronder:

6 Responses to Home

 • Investeer substantieel meer in ondersteuning voor jeugd en gezin bij de vindplaats van jeugdproblematiek. Een van de vindplaatsen is o.a. de school. Zowel primair als voortgezet en MBO-onderwijs. Meer investeringen mbt ondersteuning aan de voorkant, betekent wellicht besparingen aan de dure achterkant. Passend onderwijs kan slechts slagen als er sprake is van passende zorg voor elke leerling. Daar vinden onderwijs en jeugdzorg elkaar. Daar hebben de scholen de gemeenten hard voor nodig om dit mogelijk te maken. Passende onderwijs-zorgarrangementen. Sluit aan bij de opvatting van Marc Dullaert, de voormalige Kinderombudsman: trek de zorg de school in. Op die wijze kunnen onderwijsspecialisten zich bezig houden met het onderwijs en de opdracht die zij hebben, ondersteund door specialisten uit de jeugd,-en gezinszorg.

  • Beste Stef,

   bedankt voor de uitgebreide en steekhoudende argumenten met betrekking tot passend onderwijs en de noodzakelijke gemeentelijke ondersteuning aan de ‘voorkant’ bij scholen zelf.

   Er is een nieuwe spreker toegevoegd aan de onderwijsbijeenkomst op woensdag 7 maart op SG Newton. Nico ‘t Hooft zal namens het Samenwerkingsverband West-Friesland het aanwezige publiek en de gemeentepolitiek aanbevelingen doen met betrekking tot Passend Onderwijs in Hoorn. Alle fracties van de gemeenteraad worden vandaag of morgen ook uitgenodigd, zodat Onderwijsstad Hoorn en plaatselijke politiek bijeenkomen op het SG Newton.

  • Sluit ik mij bij aan. Treffend verwoord! Laagdrempelig, rechtstreeks kunnen overleggen met deskundigen op de werkvloer helpt de leerkracht en komt direct bij het kind terecht.

 • Als kandidaat raadslid nr. 5 D66 Hoorn wil ik een Hoornse lerarenbeurs naar het voorbeeld van de Amsterdamse lerarenbeurs (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/).

  Zo kunnen individuele leraren of teams ruimte en tijd aanvragen bij de gemeente voor o.a. een cursus, leergang, onderzoeksproject, intervisietraject, professionele leergemeenschap of docentstage. Vervangingskosten kunnen ook onderdeel zijn van de Amsterdamse Lerarenbeurs.

  En ander initiatief …

  Op scholen in Hoorn gaan er veel leraren met pensioen of zijn al met pensioen gegaan. Hierdoor verlaten vrachtwagens vol onderwijservaring de scholen. De onderwijskwaliteit en werkomstandigheden staan onder druk. Ik wil een ‘Onderwijspool’ voor Onderwijsstad Hoorn. Op vrijwillige basis (bijv. een dagdeel of één dag in de week) wil ik bevlogen en ervaren gepensioneerde leraren inzetten op scholen in Hoorn. Scholen kunnen zichzelf aanmelden voor deze Onderwijspool en aangeven waar zij behoefte aan hebben. Voorbeelden: extra huiswerkbegeleiding, pleinwachten, onderwijsassistentie, curriculumontwikkeling, examensurveillance, enz.

 • Als cultuur coördinator op een basisschool en deelnemer van verschillende netwerken op het gebied van cultuureducatie is het belangrijk dat cultuureducatie een geborgde plek blijft hebben of meer gaat krijgen binnen het onderwijs.
  Cultuureducatie is niet alleen goed voor de individuele ontwikkeling van het kind, het zorgt ook voor verbinding in de groep, de school, de gemeente, etc…Er zijn vaak vanuit de gemeentes allerlei financiële mogelijkheden, die zijn echter tijdelijk/projectmatig. Bovendien moet er in veel gevallen dan ook subsidie aanvragen gedaan worden, wat de werkdruk van de leerkracht verhoogt.

 • Doorbreek de demotivatie.
  Er lopen veel teleurgestelde mensen in het voortgezet onderwijs. Veel gehoorde items: Werkdruk, zittenblijven, lage cijfers, saai onderwijs, slechte beloning. Het wordt tijd de negatieve spiraal te doorbreken met investeringen in mensen en in relaties. De politiek is aan zet maar ook leerlingen, leraren en schoolleiders, gesteund door ouders,
  Ik ga er woensdagavond op in,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen − vier =